takrir etmek


takrir etmek
sağlamlaştırmak

Hukuk Sözlüğü. 2010.

Look at other dictionaries:

  • takrir etmek — ders anlatmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takrir — is., esk., Ar. taḳrīr 1) Yerleştirme, yerleştirilme 2) Anlatma, anlatış, ders verme Dersi kitaptan mı takip ediyorlar yoksa takrirden mi? H. Taner 3) Önerge 4) huk. Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAKRİR — İyi ifade etmek. Bildirmek. * Ağzından anlatmak. * Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek. * Resmî olarak yazı ile bildirmek. * Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek. * Siyasî nota …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası — Progressive Republikanische Partei Gründung …   Deutsch Wikipedia